Maak een afspraak

Pediatrische kinesitherapie

Psychomotoriek is een onderdeel binnen de kinesitherapie waarbij kinderen leren door te bewegen. Op deze manier wordt de algemene ontwikkeling gestimuleerd.

Zowel het motorische als het cognitieve en emotionele aspect worden in kaart gebracht. Dit gebeurt aan de hand van doelgerichte begeleide sessies welke zich richten op verschillende vaardigheden zoals fijne en grove motoriek, ruimtelijk inzicht, visuele vaardigheden, tips naar werkhouding, faalangst, schrijfmotoriek, zelfbeeld, lateralisatie…

Wij bieden begeleiding voor baby’s, peuters, kleuters, tieners en adolescenten die moeilijkheden ondervinden bij 1 of meerdere bovengenoemde basisvaardigheden.

Op zoek naar Pediatrische kinesitherapie?